Nabór na stanowisko instruktor szkoleń komputerowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu „Mieszkańcy Gminy Gruta Aktywni w Sieci”  w ramach projektu „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłaszamy nabór na stanowisko Instruktora do przeprowadzenia 7 szkoleń

STANDARD WYMAGAŃ  KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM W RAMACH KONKURSU:
KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW:

A. METODYCZNE:
1.      Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2.      Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeby uczestników grupy.
3.      Umiejętność wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4.      Umiejętność motywowania uczestników.
B. TECHNICZNE:
1.    Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
2.    Umiejętność korzystania z internetu;
3.    Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
4.    Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
5.    Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
6.    Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
7.    Umiejętność rozwiązania problemów technicznych
C.    DOŚWIADCZENIE:
1.      Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ostatnich 3 lat.

Osoby zainteresowane pracą zobowiązane są ukończyć cykl bezpłatnych szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć. Szkolenie odbędzie się w Toruniu w terminie  24.10.2018-27.10.2018r.
Instruktorzy po ukończeniu szkoleń, na bazie otrzymanych scenariuszy, będą prowadzili szkolenia  na terenie Gminy Gruta w jednym z V modułów:
I – Rodzic w internecie
II – Moje finanse i transakcje w sieci
III – Rolnik w sieci
IV – Kultura w sieci

V – Biznes w Sieci
Wymagania: pełna dyspozycyjność do prowadzenia szkoleń w okresie od grudnia 2018 do czerwca 2019 roku.
APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ do 30.09.  2018 roku na adres Boguszewo@gmail.com lub pisemnie na adres Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa, Boguszewo 88, 86-330 Mełno

 

Informacja o wyborze instruktora szkoleń komputerowych

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko instruktor do prowadzenia szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Gruta.

 

 1. Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”- podmiot przeprowadzający nabór.
 2. Przedmiot naboru: – instruktor technologii komputerowej
 3. Komisja w składzie:
  1. Dorota Felske
  2. Anna Rafalska
  3. Justyna Piotrowska
 4. Liczba nadesłanych ofert: 1
  1. W tym spełniających wymagania -1
  2. Nie spełniających wymagań- 0
 5. Zastosowane techniki i metody wyboru:

Analiza oferty pod kątem spełnienia niezbędnych wymagań oraz możliwości najlepszego spełnienia wymagań dodatkowych.

 1. Komisja po dokonaniu analizy ofert wybrała złożoną ofertę Pani Hanny Pęksa.
 2. Uzasadnienie:
  1. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe w zakresie technologii komputerowej;
  2. Jest czynnym nauczycielem informatyki;
  3. Ma przygotowanie do prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach „Ekspert Wspomagania”
  4. Przeprowadziła czynnie szkolenia dla osób dorosłych w wymiarze przekraczającym 150 godzin.

Komisja uznała, że Pani Hanna Pęksa posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi komputerów oraz prezentuje cechy takie jak komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy.