Informacje o przebiegu projektu

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa”
realizuje projekt

„Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”

w programie grantowym „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDŹKIEGO”

W związku z realizacją projektu informujemy, że na szkoleniach będą wykonywane zdjęcia,
które zostaną wykorzystane w celach dokumentacji szkoleń oraz promocji projektu.

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa” realizuje projekt Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci w programie grantowym „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy.

Zanim szkolenia rozpoczną się na dobre w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie informacyjne, na które licznie stawiły się osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy szkoleń, które będą realizowane
w poszczególnych lokalizacjach  naszej gminy, przedstawiliśmy szczegółowy harmonogram szkoleń oraz omówiliśmy założenia projektu. W kolejnej części spotkania uczestnicy wypełnili niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Już 14 stycznia rusza szkolenie w Dąbrówce Królewskiej (Kultura w sieci), kolejne w Grucie (Moje Finanse i Transakcje w sieci) oraz w Boguszewie (Rolnik w sieci).

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Gruta powyżej 25 r.ż., którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12, email: redakcja@gruta.pl, tel.: 56 468 3121.

Wszyscy uczestnicy szkoleń biorą udział w konkursie, w którym można wygrać nowoczesny tablet! Serdecznie zapraszamy!

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Już 7 stycznia w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego projektu Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w Sieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Fotogaleria

ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU!

28.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się podsumowanie projektu „Eaktywni Mieszkańcy Gminy Gruta”.

W trakcie spotkania podsumowaliśmy projekt i wylosowaliśmy nagrody- tablety dla trzech uczestników szkoleń.

MIESZKAŃCY-GMINY-GRUTA-AKTYWNI-W-SIECI