Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie powstała najprawdopodobniej po parcelacji majątku w roku 1911. Kto ją założył, nie wiadomo, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty na ten temat. Najprawdopodobniej założycielami byli jednak Niemcy, gdyż Polaków w tej miejscowości było niewielu i na ogół byli to tylko robotnicy rolni. Nie ulega jednak wątpliwości, że straż istnieje od tego roku. Wiemy to z relacji ustnych mieszkańców, którzy zamieszkali na tych terenach po roku 1920, po wkroczeniu na teren Ziemi Grudziądzkiej 20 stycznia 1920 roku generała Pruszyńskiego. Wówczas to Niemcy zaczęli masowo opuszczać miejscowość Boguszewo, odsprzedając swe gospodarstwa Polakom z różnych regionów Polski.
Pierwszym naczelnikiem był Józef Piekarski, który wraz z Wacławem Buckim i Alfonsem Witulskim byli założycielami OSP w Boguszewie.
Wśród przybyłych do Boguszewa osiedleńców był także Wincenty Wnęk(urodzony 10 października 1902 roku, w miejscowości Pstrągowa, powiat Strzyżów), który zamieszkał w Boguszewie w 1922 roku, a w roku 1923 wstąpił do drużyny ochotników. Wraz z nim do Boguszewa przybył jego brat Franciszek Wnęk. To oni byli pierwszymi członkami OSP w Boguszewie. Wincenty Wnęk dysponował legitymacją strażaka z nr 4.
Źródła podają następujący skład OSP w Boguszewie:
1. Józef Piekarski
2. Wacław Bucki
3. Alfons Witulski
4. Bolesław Chruścicki
5. Michał Dąbrowski
6. Dziwanowski
7. Trzciński(nauczyciel)
8. Jan Najdrowski
9. Wacław Rudziński
10. Wacław Dobjasz
11. Władysław Gąska
12. Wincenty Wnęk
13. Franciszek Wnęk
Po roku 1923 pojawiają się nowi członkowie i są to:
• Stanisław Dąbrowski
• Władysław Boguta
• Józef Ślinko
• Aleksander Storma.
Mniej więcej taki skład utrzymał się do II wojny światowej. Według opisu ówczesnych działaczy sprzęt gaśniczy z tego okresu był dość prymitywny. Na wyposażenie składał się beczkowóz, pompy ręczne, węże gaśnicze, drabiny, bosaki, toporki. Umundurowanie z tego okresu niewiele różniło się od obecnego.
Po wybuchu II wojny światowej działalność OSP zamarła. Polaków z Boguszewa w większości wysiedlono, a ci którzy pozostali nie mogli się organizować w żaden sposób.
Po wyzwoleniu w roku 1945 natychmiast wznowiono działalność straży pożarnej. Wincenty Wnęk jako zasłużony dla OSP przed wojną został naczelnikiem rejonowym na rejon Świecie n/Osą.
Drużyna z Boguszewa przyjmuje nowych członków : Franciszek Wnęk, Jan Pączek, Józef Czaczkowski, Karol Dobrucki, Edmund Jędrzejak, Zygmunt Plechowski, Ryszard Witulski, Aleksander Pączek. Kolejne lata powiększały skład ochotników. Pojawiają się kolejne nazwiska: Domżalski Franciszek, Czesław Majchrzak, Józef Chruścicki, Wiktor Wojszel, Kazimierz Gul, Jerzy Markowski, Władysław Brochocki, Stefan Goliszek, Stanisław Jasiński, Franciszek Jasiński, Mieczysław Łęgowski, Hilary Grajkowski, Eugeniusz Soszyński, Stanisław Dąbrowski, Władysław Dąbrowski, Aleksander Storma.
Lata sześćdziesiąte uzupełniają nazwiska: Stanisław Strojny, Czesław Boroń, Albin Dobjasz, Stanisław Piasta, Tadeusz Boguta, Baltazar Chyła.
Skład się zmieniał. Wykaz z roku 1969 ujmuje 13 nazwisk. W roku 1973 było ich dwadzieścia. W 1980 roku ewidencja wykazuje 28 członków, 22 członków wspierających, 2 członków honorowych( Aleksander Storma, Wincenty Wnęk). Ten ostatni umarł w roku 1982 nie doczekując ukończenia budowy nowej remizy strażackiej.
22 lipca 1982 roku zawieszono flagę Polski przed nową remizą wybudowaną obok szkoły. O jej powstanie druhowie z Boguszewa zabiegali przez wiele lat. Pokonując kolejne trudności, wkładając także przy tym własną pracę i własne środki otrzymali nowoczesne na owe czasy zaplecze wraz ze świetlica wiejską.