Ród Dobjaszów

Rodzina Pawła Dobjasza do Boguszewa przyjechała w 1922 roku.  Wcześniej mieszkali w Karczmiskach koło Lublina.
Senior rodu – Paweł, syn Pawła i Jadwigi urodził się w Kowali(powiat puławski) 10 września 1884 r. Samouk. Pochodził z zamożnej rodziny. Wujek Pawła ze strony matki- Kołodyński był dziedzicem części Niezabitowa.
Paweł Dobjasz od wczesnej młodości interesował się sprawą Polski. Był jednym z założycieli Kasy Stefczyka, która powstała około roku 1930. Należeli do niej rolnicy z sześciu przylegających do Boguszewa miejscowości. Było to Linowo, Słup, Gruta, Mełno, Kitnowo i Gołębiewko.
Zarząd kasy Stefczyka mieścił się w Toruniu. Idea Kasy polegała na tym, że rolnicy wpłacali część swoich dochodów ze sprzedaży produktów rolnych do kasy, aby wspomagać się wzajemnie w chwilach, kiedy na ogół brakowało pieniędzy( na przednówku, w razie wypadków losowych itp.).
Był także działaczem społecznym. Często organizował i uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Boguszewa. Był inicjatorem życia politycznego. Działał w strukturach Stronnictwa Ludowego i był prezesem koła w Boguszewie. Był także działaczem sejmiku wojewódzkiego w Toruniu. 15 XII 1940 roku został wysiedlony przez Niemców i zamieszkał w Kowali. Jako działacz SL o pseudonimie „Roch” wygłaszał pogadanki do żołnierzy Batalionów Chłopskich w lasach koło Wymysłowa. Po wojnie wraca do Boguszewa, gdzie umiera w roku 1960. Pochowany został w Linowie. Miał trzech synów, którzy także brali udział w akcjach partyzanckich.
Tadeusz Dobjasz
Syn Pawła i Franciszki, urodzony 27 lutego 1904 roku w Kowali, powiat puławski. Pseudonim „Kukuryk”. Był członkiem Batalionów Chłopskich, brał udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych. Po wojnie wrócił do Boguszewa i prowadził gospodarstwo rolne.
Albin Dobjasz ps. „Cieszyński”
Urodzony 27 maja 1916 roku w Kowali, syn Pawła i Franciszki. Był rezerwistą Wojska Polskiego, elewem Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich w Koninie (1932-35). Służył w 4 pułku podhalańskim w Cieszynie w stopniu kaprala. Walczył podczas kampanii wrześniowej na Zaolziu i pod Krakowem. Tu dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. Potem wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a od 1942 do Batalionów Chłopskich. Tu został awansowany do stopnia plutonowego. Jako żołnierz szkolił młodych partyzantów, brał udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych. Zmarł w Boguszewie w roku 1981.
Bogdan Dobjasz ps. „Dobry”
Jako jedyny syn urodził się w Boguszewie. Podzielił los całej rodziny i w 1940 roku wysiedlony został do Kowali. Jako członek Batalionów Chłopskich brał udział w wielu akcjach min. odbijaniu zakładników od Niemców, rozbrajaniu konwojów  ukraińskich i innych akcjach. Po wojnie osiadł w Bydgoszczy (technik dentystyczny).